Wethouder Van Starkenburg: “De gemeente wil kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen in het onderwijs bieden, want wanneer een kind eenmaal een achterstand heeft, is het lastig dit nog in te halen. Daarom zetten we in op het vroegtijdig signaleren, voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden. Dit doen wij niet alleen. We werken intensief samen met o.a. de voorschoolse instellingen, scholen, bibliotheek, Centrum Jeugd en Gezin en andere partijen. Naast deze twee nieuwe maatregelen stimuleert Katwijk leesbevordering en taalontwikkeling al met verschillende maatregelen en initiatieven denk bijvoorbeeld aan de bibliotheek op school.

Andere voorbeelden zijn Boekstad en Peuterpraat, waarbij er vooral aandacht is voor de allerjongste en kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

« Terug