Partners

De Participatieraad Katwijk werkt samen met cliëntenraden, patiëntenverenigingen, regionale platforms en andere lokale adviesraden zoals bijvoorbeeld de Adviesraad WMO Jeugd Leiden en de Wmo-adviesraad Leiderdorp.

De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk en het Cliëntenpanel StaandeBij zijn eveneens vertegenwoordigd in de Participatieraad. 

In samenwerking met bovenstaande partners kan de Participatieraad het College van Burgemeester en Wethouders – en indirect de gemeenteraad van Katwijk- gevraagd en ongevraagd van advies dienen. Zodoende geven wij als representatieve vertegenwoordiging van de burgers stem aan hun belangen op het sociaal domein: de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.

 

Contact

Postadres
Postbus 135
2220 AC Katwijk
KVK nr: 57674450

Sitemap