In de Katwijksche Post van donderdag 11 april heeft het volgende artikel gestaan:

Heeft u wel eens gehoord van de Participatieraad? Deze raad is een adviesorgaan van de gemeente Katwijk, die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies kan dienen over alle onderwerpen binnen het sociaal domein. De Participatieraad is een onafhankelijke raad, waarvan de leden uit verschillende achtergronden komen. Wat maakt de raad nu interessant voor u?

De overheid heeft vanuit Den Haag heel wat taken overgeheveld naar de gemeenten. Daarbij is in het beschikbare budget flink gekort. Dat geeft knelpunten, waar u mee geconfronteerd kunt worden. Taken die de gemeente moet uitvoeren op het sociaal terrein, staan in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Dit betekent dat als u hulp voor in de huishouding nodig heeft, een hulpmiddel, zorg voor de jeugd, een uitkering enzovoorts, u bij de gemeente moet zijn.

De gemeente Katwijk doet erg haar best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, maar dat gaat niet zomaar en geregeld gaan er zaken (nog) niet goed. Het is een taak van de Participatieraad om deze signalen te bundelen en te vertalen naar een advies aan de gemeente om tot verbetering te komen van de zorg en ondersteuning welke de gemeente aan haar inwoners moet bieden. Daarnaast kijkt de Participatieraad of het dan ook daadwerkelijk beter gaat met plaatsgenoten die deze zorg en/of ondersteuning nodig hebben.

Als u op de hoogte wilt blijven van de werkzaamheden van de Participatieraad, dan kunt u die volgen op www.participatieraadkatwijk.nl.

Ook kunt u vragen en/of opmerkingen sturen naar: Participatieraad Katwijk, Postbus 135, 2220 AC Katwijk of via info@participatieraadkatwijk.nl.

Om aan de gemeente een duidelijk signaal af te geven waar zaken misgaan, is het dus heel belangrijk dat u deze bij de Participatieraad meldt. Hoe meer meldingen de raad over een bepaald onderwerp krijgt, des te sterker staat hij naar de gemeente en kan hij iets voor u betekenen.

De Participatieraad Katwijk is benieuwd naar de ervaringen van de inwoners van de gemeente Katwijk met de hulpverlening via deze gemeente. Het gaat om de huishoudelijke hulp, zorg, mantelzorg, jeugdhulp, werk en inkomen. Is de informatie begrijpelijk? Krijgt u de hulp die u nodig heeft? Kent u alle regelingen waarvan u gebruik kunt maken, bijvoorbeeld de Doe Mee-regeling en weet u de wet daar naar toe?

Zijn de regels goed? Als u vindt dat bepaalde zaken niet goed zijn geregeld, laat het de Participatieraad weten. Zij onderzoeken de signalen die ze krijgen vanuit de Katwijkse samenleving en deze kunnen leiden tot een advies aan de gemeente om de (beleids)regels of een bepaalde wijze van uitvoering aan te passen.

Vanzelfsprekend is uw privacy bij de raad gewaarborgd, privégegevens worden nooit doorgestuurd naar anderen.

De wet- en regelgeving verandert steeds en de gemeente moet daarop inspelen. Ook de leden van de Participatieraad moeten de ontwikkelingen bijhouden en kijken of niemand in de gemeente Katwijk tussen wal en schip terechtkomt. Iedere capaciteit op het sociaal domein is daarbij nodig en welkom.

De raad is dan ook op zoek naar versterking. Interesse? Neem gerust contact op met de raad op één van de bovenstaande manieren.

Bekijk de website eens goed, houd uw ogen en oren open voor wat er gebeurt op het terrein van het sociaal domein en misstanden/verbeterpunten te melden op de bovengenoemde wijze. Samen participeren tot een samenleving waar iedereen telt in het prachtige Katwijk.

Doet u mee?

« Terug