Linda Dubbelaar

Mijn naam is Linda Dubbelaar. Ik vertegenwoordig de Oogvereniging, afdeling Leiden. En ik maak deel uit van de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk. Ik vind het belangrijk dat de belangen van mensen met een beperking worden behartigd. Iedereen moet in onze gemeente kunnen meedoen of je nu een beperking hebt of niet. Een inclusieve samenleving dus. Het sociale beleid van de gemeente dient hierop aan te sluiten. De Participatieraad toetst dat beleid en geeft advies.

« Terug