Nieuws

Participatieraad Katwijk zoekt versterking

15 mei 2019

In de Katwijksche Post van donderdag 11 april heeft het volgende artikel gestaan: Heeft u wel eens gehoord van de Participatieraad? Deze raad is een adviesorgaan van de gemeente Katwijk, die de gemee…

Lees verder »

Jaarverslag 2018

11 april 2019

Het jaar 2018 was voor de Participatieraad Sociaal Domein Katwijk, hierna te noemen Participatieraad, een uitdagend jaar.Als groep zijn we volop in ontwikkeling. Enkele leden hebben de Participatieraa…

Lees verder »

Toilet parkeergarage zondag open

10 april 2019

Op 21 maart 2019 is in de gemeenteraad door de Participatieraad ingesproken over de openstelling op zondag van het toilet in de parkeergarage op de boulevard. De Participatieraad heeft al regelmatig a…

Lees verder »

Gemeenten gaan levering hulpmiddelen verbeteren

20 februari 2019

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen. Gemeenten verstrekken veel van deze voorzieningen onder de Wmo en maken hiervoor afs…

Lees verder »

Wmo-abonnementstarief

20 februari 2019

Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd. Iedereen betaalt maximaal €17,50 per 4 weken. Dit is het abonnementst…

Lees verder »

Pashokjes te klein

31 oktober 2018

Renske van 12 is gek op shoppen. Alleen zijn veel pashokjes in winkels te klein voor haar rolstoel. En ze kan ook niet bij de haakjes om haar kleding op te hangen. Lucas van het Jeugdjournaal ging naa…

Lees verder »

Contact

Postadres
Postbus 135
2220 AC Katwijk
KVK nr: 57674450

Sitemap