Armoede in Katwijk

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) deed onderzoek naar armoede in [...]