Adviezen2019-09-18T08:54:52+00:00

ONZE ADVIEZEN

Advies nadere regels Jeugdhulp

Op 23 maart van dit jaar ontvingen we van de gemeente Katwijk een adviesaanvraag voor de Nadere regels Jeugdhulp en de Notitie vervoer Jeugdwet. Wij hebben over de volgende punten advies uitgebracht: 1. PGB (voorwaarden waaraan een PGB-aanvrager moet [...]

16 april 2018|

Advies wijziging verordening Wmo

Wij ontvingen een adviesaanvraag van de gemeente Katwijk over de wijziging van de verordening Wmo. Wij adviseren om de verordening op drie punten aan te vullen. 1. Kwaliteit van de inkoop 2. Mantelzorg 3. Aanvulling autokostenvergoeding DOCUMENTEN [...]

16 april 2018|

Advies wijziging verordening re-integratie en loonkostensubsidie

De Participatieraad heeft kennis genomen van het voorstel tot wijzigen van de Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet Katwijk en het Uitvoeringsbesluit Opstapsubsidie Participatiewet Katwijk. En geeft hierbij het navolgende advies. DOCUMENTEN PSD-17-02 advies Participatieraad wijzigingen verordening.pdf [...]

7 september 2017|

Advies armoedebeleid 2017

Staatssecretaris Klijnsma heeft aan de gemeente Katwijk structureel een bedrag ter beschikking gesteld met als doel kinderen in armoede mee te laten doen aan de maatschappij. Met het door de gemeente vastgestelde beleid denken we dat onvoldoende gehoor wordt [...]

17 augustus 2017|