Onze adviezen

 

 

Advies digitale armoedetool

28 mei 2019

Op 24 april jl. heeft de Participatieraad de gemeente geadviseerd betreft de aanschaf van de digitale (armoede)tool van Startpunt Geldzaken. We onderschrijven het vergroten van de financiële zelfredz…

Lees verder »

Advies belbus

24 april 2019

Op 24 april jl. heeft de Participatieraad in samenwerking met de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk advies uitgebracht over het beëindigen van het contract per 1 januari 2019 van de huidig…

Lees verder »

Advies maatschappelijke agenda

10 april 2019

De Participatieraad heeft op 27 maart 2019 advies uitgebracht over de maatschappelijke agenda. De leden van de Participatieraad staan achter het uitgangspunt van het college om het aanbod in het socia…

Lees verder »

Advies samen naar het wijkteam van morgen

15 september 2018

De Participatieraad heeft kennisgenomen van het beleidsstuk "samen naar het wijkteam van morgen". De toegang tot de ondersteuning in het kader van de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet moet worden v…

Lees verder »

Advies wijziging verordening Wmo

16 april 2018

Wij ontvingen een adviesaanvraag van de gemeente Katwijk over de wijziging van de verordening Wmo. Wij adviseren om de verordening op drie punten aan te vullen. 1. Kwaliteit van de inkoop  2. Mantel…

Lees verder »

Advies Nadere regels Jeugdhulp

16 april 2018

Op 23 maart van dit jaar ontvingen we van de gemeente Katwijk een adviesaanvraag voor de Nadere regels Jeugdhulp en de Notitie vervoer Jeugdwet. Wij hebben over de volgende punten advies uitgebracht:…

Lees verder »

Contact

Postadres
Postbus 135
2220 AC Katwijk
KVK nr: 57674450

Sitemap