Adviezen2019-09-18T08:54:52+00:00

ONZE ADVIEZEN

Advies digitale armoedetool

Op 24 april jl. heeft de Participatieraad de gemeente geadviseerd betreft de aanschaf van de digitale (armoede)tool van Startpunt Geldzaken. We onderschrijven het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van de burger, maar zien de armoedetool niet als een oplossing maar [...]

28 mei 2019|

Advies belbus

Op 24 april jl. heeft de Participatieraad in samenwerking met de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk advies uitgebracht over het beëindigen van het contract per 1 januari 2019 van de huidige vervoerder van de belbus in Katwijk. DOCUMENTEN [...]

24 april 2019|

Advies maatschappelijke agenda

Staatssecretaris Klijnsma heeft aan de gemeente Katwijk structureel een bedrag ter beschikking gesteld met als doel kinderen in armoede mee te laten doen aan de maatschappij. Met het door de gemeente vastgestelde beleid denken we dat onvoldoende gehoor wordt [...]

10 april 2019|

Advies samen naar het wijkteam van morgen

De Participatieraad heeft kennisgenomen van het beleidsstuk "samen naar het wijkteam van morgen". De toegang tot de ondersteuning in het kader van de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet moet worden verbeterd en vereenvoudigd. De Participatieraad adviseert om het beleid [...]

15 september 2018|