De Participatieraad heeft kennisgenomen van het beleidsstuk “samen naar het wijkteam van morgen”.

De toegang tot de ondersteuning in het kader van de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet moet worden verbeterd en vereenvoudigd. De Participatieraad adviseert om het beleid op de volgende punten zodanig aan te scherpen dat de ondersteuning in de toekomst voor alle inwoners goed en in gelijke mate toegankelijk is.

1. Digitale omgeving en heldere toegang

2. Privacy

3. Wachttijden

4. Wijkgerichte aanpak

5. De medewerkers in dienst van de gemeente

6. De druk op de mantelzorgers

DOCUMENTEN

PSD-18-03 advies samen naar het wijkteam van morgen.pdf
2018.10.09 reactie op advies samen naar het wijkteam van morgen.pdf
« Terug