Staatssecretaris Klijnsma heeft aan de gemeente Katwijk structureel een bedrag ter beschikking gesteld met als doel kinderen in armoede mee te laten doen aan de maatschappij.

Met het door de gemeente vastgestelde beleid denken we dat onvoldoende gehoor wordt gegeven aan de doelstelling, zoals verwoord door de staatssecretaris. Daarom adviseert de Participatieraad, mede na overleg met StaandeBij, de regeling op twee punten aan te passen.

DOCUMENTEN

PSD-19-02 advies maatschappelijke agenda.pdf
2019.04.04 reactie advies maatschappelijke agenda.pdf
« Terug