Op 24 april jl. heeft de Participatieraad in samenwerking met de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk advies uitgebracht over het beëindigen van het contract per 1 januari 2019 van de huidige vervoerder van de belbus in Katwijk.

DOCUMENTEN

2019.04.24 PSD-19-03 advies belbus.pdf
2019.06.04 reactie B&W advies belbus.pdf
« Terug